بانک اطلاعات املاک شمس
مراحل دریافت پایانکار ساختمان و نحوه تشکیل پرونده

مراحل گردش كاراخذ پایان کار برای پرونده هاي داراي خلاف

مراحل گردش كاراخذ پایان کار برای پرونده هاي داراي خلاف از انجایی که خیلی از سازندگان با قوانین جدید ساختمانی سر و کاری ندارن و هر روز این قوانین تغییر و اصلاح می شوند سعی در اطلاع رسانی در این امر داریم به همین منظور مراحل دریافت و اخذ پایان کار برای ساختمان هایی با […]