بانک اطلاعات املاک شمس
بانک اطلاعات املاک شمس
مراحل دریافت پایانکار ساختمان و نحوه تشکیل پرونده

مراحل گردش كاراخذ پایان کار برای پرونده هاي داراي خلاف

مراحل گردش كاراخذ پایان کار برای پرونده هاي داراي خلاف

از انجایی که خیلی از سازندگان با قوانین جدید ساختمانی سر و کاری ندارن و هر روز این قوانین تغییر و اصلاح می شوند سعی در اطلاع رسانی در این امر داریم

به همین منظور مراحل دریافت و اخذ پایان کار برای ساختمان هایی با خلاف ساختمانی را برای شما عزیزان آماده و در ادامه این مقاله ارسال میکنیم

مراحل کلی به شرح ذیل می باشد

1)‌ تشكيل پرونده
2) اخذ نظريه طرح تفصيلي و بروكف
3) انجام استعلامات احتمالي
4) بازديد و گزارش و ذكر موارد تخلف
5) ارسال پرونده به قسمت بررسي خلاف
6) در صورت عدم تاييد خلاف گزارش شده توسط مامور بازديد پرونده به جريان عادي موارد بدون خلاف باز ميگردد.
7) در صورت تاييد خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهي متقاضي رسيده و پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف ارسال مي گردد.
8) پس از تاييد خلاف نوع كميسيون رسيدگي كننده تعيين مي گردد.
9) ارسال به كميسيون مربوطه (داخلي ماده صد)
كميسيون داخلي اخذ راي كميسيون داخلي (ادامه بند 9)
10) اخذ راي بدون كميسيون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضي
عدم اعتراض مالك و اجراي راي(ادامه بند 9)
اعتراض مالك و یا ذينفعان قانوني ملك ويا شهرداري به راي صادره بدوي
بررسي و ارسال مجدد پرونده به كميسيونهاي ماده صد
11) صدور راي قطعي
12) ابلاغ قانوني راي به متقاضي و ذينفعان احتمالي
13) اجراي راي (ادامه بند 9)
14) اعلام جرايم و عوارض
15) پرداخت عوارض توسط متقاضي
16) بازديد نهايي و تاييد اجراي طرح
17) اعلام وصول تهيه پيش نويس پايان ساختمان و يا گواهي عدم خلاف
18) تاييد مسئولين مربوطه (رئيس طرح تفصيلي و بروكف ـ رئيس نظارت فني ـ معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه)
19) صدور پايان يا گواهي مورد درخواست

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط