بانک اطلاعات املاک شمس
بانک اطلاعات املاک شمس

آیا به زمین های قولنامه ای مجوز ساخت میدهند یاخیر؟

زمینی دارم که برای مجوز آن اقدام کردم که مطلع شدم در طرح واقع شده، سند قولنامه ای است. آیا امکان برگرداندن زمین هست یا خیر؟

جواب
هشت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه به اراضی قولنامه ای وجود دارد البته قولنامه هایی که به تایید مراجع قضایی نرسیده باشد. در هر حال عدم اعطای مجوز ساخت دلیل فسخ معامله محسوب نشده مگر آن که شرط مذکور تصریح شده و اعمال خیار فسخ تخلف از شرط به صورت فوری صورت پذیرد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط