بانک اطلاعات املاک شمس
کاهش ساخت و ساز در ۸ سال

میزان ساخت مسکن در ۸ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت

میزان ساخت مسکن در ۸ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت هرچند کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر داشته اما گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است. […]