بانک اطلاعات املاک شمس
سوال-و-جواب-شهرداری

ملکی درحال ساخت است وبعدازانجام خلاف

ملکی درحال ساخت است وبعدازانجام خلاف (پیشروی دربالکن باضافه رند واحد) در ماده صد جریمه شد و بعداز اعتراض به رای بدوی در تجدیدنظر بدون اینکه شهرداری اعتراضی کرده باشد جریمه ها را دوبرابر کردند! آیا قانونی است؟ جواب: تشدید جریمه بدون اعتراض شهرداری فاقد محمل قانونی و برخلاف اصول حقوقی است. در دیوان عدالت […]