بانک اطلاعات املاک شمس
مدیر ساختمان چه وظایفی و حقوقی دارد؟

مدیر ساختمان چه وظایفی و حقوقی دارد؟

مدیر ساختمان چه وظایفی و حقوقی دارد؟ برخی تلاش می‌نمایند هیچوقت مدیر ساختمان نشوند، اما در انتها رأی می آورند. بعضا دیگر هم عشق زیادی به شغل های مدیریتی دارند و این مسئولیت را با آغوش باز می‌پذیرند. ولی جالب است هر دو دسته آن‌چنان با وظایف و حقوق مدیر ساختمان شناخت ندارند. امروز میخواهیم بیشتر در […]