بانک اطلاعات املاک شمس
قوانین آپارتمان نشینی شارژ ساختمان

قوانین آپارتمان نشینی شارژ ساختمان

قوانین آپارتمان نشینی شارژ ساختمان به وجود آمدن آپارتمان‌هاي بلند و روي آوردن سريع و شتابزده مردم به زندگي آپارتمان‌نشيني آنقدر يكدفعه اتفاق افتاد كه همين مردم فرصت نكردند محيط زندگي و شناخت اجتماعي‌شان را نسبت به زندگي مرتفع‌نشيني تغيير دهند. بگذاريد واضح‌تر بگويم، اين ميهمان ناخوانده به اسم «آپارتمان‌نشيني» كه سبك خاص زندگي را […]