بانک اطلاعات املاک شمس
کلمه خیارات در قراردادها

کلمه خیارات در قراردادها

کلمه خیارات در قراردادها   آیا می دانید کلمه خیارات در قرارداد یعنی چه؟ خیار به معنی ( اختیار فسخ) در قرارداد است. به منظور تعریف واضح‌تر شایسته است بدواً متمرکز شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع (خرید و […]