بانک اطلاعات املاک شمس
انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت چیست ؟

انحصار وراثت چیست؟ اموال اشخاص به موت حقیقی و یا واقعی یا این که خیالی به ارث میرسد. بعد از اینکه فردی دار فانی را وداع گفت بایستی ورثه متوفی گزینش شوند تا بتوان با انتخاب سهم‌الارث اشخاص، ارث را تقسیم کرد و برای ماترک گزینش و تکلیف کرد که انحصار وراثت نامیده می‌گردد. موت […]