بانک اطلاعات املاک شمس
بانک اطلاعات املاک شمس
رعایت پیوست ترافیکی هنگام صدور ساخت

رعایت پیوست ترافیکی هنگام صدور ساخت

الزام شهرداری به رعایت پیوست های ترافیکی هنگام صدور پروانه

نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از بررسی طرح الزام شهرداری به استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ خبر داد.

بر اساس این طرح شهرداری جهت رعایت حقوق شهروندی و ارتقاء مدیریت و ایمنی ترافیک در شبکه معابر شهری، همچنین جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی شهروندان ملزم به رعایت استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ می شود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: متقاضیان مجوز صدور پروانه ساختمان‌ها و کاربری‌های مشمول این طرح مکلف هستند مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی توسط اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در حوزه حمل و نقل و ترافیک را در فرآیند صدور پروانه به مرجع صدور پروانه جهت بررسی در کمیته فنی ارائه کنند.

نژادبهرام گفت: همچنین شهرداری بر اساس تبصره‌ای دیگر از این طرح مکلف است برای رسیدگی به تخلف و صدور رأی مراجع ذی‌صلاح در مورد املاکی که بدون پروانه یا مغایر پروانه اقدام به احداث یا تغییر نوع کاربرد ساختمان‌های مشمول این مصوبه کنند، نظریه کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی را اخذ و به مراجع مورد نظر جهت تصمیم‌گیری مناسب ارائه کند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط