بانک اطلاعات املاک شمس
بانک اطلاعات املاک شمس

توضیحات آگهی

از مطمئن ترین زمین های پیلات
نقطه ی گُل پیلات / قطعه پشت شمس الشموس

300 متر / بر 12
موقعیت زمین فوق العاده
محیط ثانیه به ثانیه در حال رشد

فقط تماس پاسخگو هستم / پیلات همه چی موجوده
مشاور شما : مهدی خویشوند