بانک اطلاعات املاک شمس
بانک اطلاعات املاک شمس

توضیحات آگهی

بانک اطلاعات املاک شمس
قطعات ١۶۰ تا ٢٢۰ متر واقع در شریف اباد
فقط متری ۵٢۰۰
مشاور شما دماوندی

قیمت 1100