بزرگترین مرجع املاک شهرستان پاکدشت
بانک اطلاعات املاک شمس

مدیریت بانک اطلاعات املاک شمس

اکبر ولی پور
مدیریت اکبر محمدولی پور

مسئولین بانک اطلاعات املاک شمس

مدیر قرارداد
مهدی ولی پور

مهدی ولی پور

۰۹۱۰۲۱۹۱۶۵۲

Hi, my name is Mehdi Vali Pur! I am a contract manager at Shams Real Estate Database.

مدیر داخلی و حسابداری
1957

خانم الوندی

Hi, my name is Miss Alvandi! I am an Accounting Manager at Shams Real Estate Database.

واحد IT
ali basaeri

علی بصائری

۰۹۱۲۹۲۵۱۳۶۹

Hi, my name is Ali Basaeri! I'm a web developer at Shams Real Estate Database.

منشی
1957

خانم نستری

Hi, my name is Miss Nastari ! I'm a secretary at the Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۱

مشاورین شما در کانتر ۱
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
1957

خانم نیک یار

۰۹۳۵۹۷۲۴۲۶۴

Hi, my name is Miss Nik Yar! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
atabaki

سعید اتابکی

۰۹۰۳۲۲۱۹۸۰۶

Hi, my name is Saeed Atabaki! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
rabiei

محمدرضا ربیعی

۰۹۱۰۶۹۹۹۱۱۸

Hi, my name is Mohammad Reza Rabiei! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۲

مشاورین شما در کانتر ۲
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
khishvand

علی خویشوند

۰۹۱۰۶۹۹۹۱۱۵

Hi, my name is Ali Khishvand ! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
1957

خانم سعیدی

۰۹۱۰۱۴۲۲۷۴۰

Hi, my name is Ms. Saeedi! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۳

مشاورین شما در کانتر ۳
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
mirakhori

میراخوری

۰۹۱۰۷۶۹۲۳۹۷

Hi, my name is Mirakhorli! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
1957

خانم کوشانفرد

۰۹۱۰۱۴۲۲۷۰۵

Hi, my name is Mrs. Kushanfred! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۴

مشاورین شما در کانتر ۴
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
poriya

پوریا خویشوند

۰۹۳۶۷۸۲۳۴۴۱

Hi, my name is Pourya Khishvand ! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۵

مشاورین شما در کانتر ۵
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
1957

خانم آسترکی

۰۹۱۰۱۴۲۲۶۹۲

Hi, my name is Miss Asterky! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
roholah

وحید آسترکی

۰۹۱۰۷۶۹۲۳۸۴

Hi, my name is Vahid Astraki! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

مشاوران بانک اطلاعات املاک شمس

کانتر شماره ۶

مشاورین شما در کانتر ۶
آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کارشناس
1957

خانم آسترکی

۰۹۱۰۱۴۲۲۶۹۲

Hi, my name is Miss Asterky! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.

کارشناس
hadavand

حمید رضا هداوند

۰۹۱۰۱۴۲۲۷۳۱

Hi, my name is Hamid Reza Hadavand! I am a sales expert at Shams Real Estate Database.